Следить на:

Facebook
Текущий профиль: Посетитель Войти или Регистрация Выйти

Главная> Новости> Eixos en El Periódico

Eixos en El Periódico

м 15, 2013

El Periódico de Catalunya publica avui en portada una notícia basada en dades d' Eixos.cat, amb l'índex d'ocupació de locals comercials de Barcelona.

versió web versió .pdf

Следить на:

Facebook